Poziv na 18. (5. izbornu) godišnju Skupštinu

23.01.2017

POZIV

Temeljem članka 17. Statuta ŠRK „KEDER“ Beletinec, sazivam
18. po redu (5. izbornu) godišnju Skupštinu.

 

Skupština će se održati  28. siječnja 2017. god.
u  Društvenom domu  Beletinec
s početkom u 17,00 sati.

 

Za Skupštinu  se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1  Otvaranje Skupštine i pozdrav članova i gostiju.

2. Izbor radnih tijela: Radno predsjedništvo: predsjednik i dva člana

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja

4. Izbor verifikacijsko kandidacijske komisije

5. Izvještaji o radu između dvije Skupštine

6.  Rasprava o podnijetim izvješćima i usvajanje istih

7. Razrješnica dosadašnjem rukovodstvu

8. Izbor novog rukovodstva: predsjednika,dopredsjednika,tajnika i članova Upravnog odbora,te ostalih komisija

9. Zahvalna riječ novoizabranog rukovodstva

10. Riječ gostiju

11. Odluka Skupštine o davanju ovlaštenja Upravnom Odboru da donosi odluke važne za unapređenje rada  kluba

12. Izbor članova u Upravni odbor ŠRSVŽ-e.

13. Izbor članova za  Skupštinu  ŠRSVŽ-e.

14. Plan rada i financijski plan za 2017.g.

15. Donošenje odluka i usvajanje istih.

16. Ostala pitanja.

 

 

 

                                                                                               Predsjednik

                                                                                             Dubravko Crkvenčić

Korisni linkovi