4.izborna (18. po redu) Skupština

Fotografije uz članak 6
02.02.2017

Temeljem članka 20 Statuta ŠRK „Keder“ Beletinec, predsjednik je sazvao, sukladno članku 19 Statuta, 4. izbornu Skupštinu.

Skupština je održana 28.01.2017. godine sa početkom u 17.30 sati (članak 21) u Društvenom domu u Beletincu.

Skupštini je prisustvovalo 20 članova kluba i gosti Franjo Kuharić iz KUD-a Beletinec, Milivoj Ptiček iz MO Beletinec, Josip Meštrić i Milan Bosilj iz SRD „Ostriž“  Gornji Kneginec i Marin Bosilj načelnik Općine Sveti Ilija.

Sukladno članku 21, Skupštinu je otvorio predsjednik Dubravko Crkvenčić, pozdravio je prisutne članove i goste te je predložio Dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno bez izmjena.

Po izboru radnog predsjedništva i ostalih radnih tijela Skupštine (zapisničara , ovjerovitelja zapisnika i verifikacijsko- izborne komisije) koji su zauzeli svoja mjesta na prijedlog predsjedavajućeg radnog predsjedništva Dubravka Crkvenčića nastavljeno je sa daljnjim radom iznoseći izvještaje sukladno dnevnom redu.

Podnesena su izvješća:

-          o radu između dvije Skupštine

-          financijski izvještaj

-          izvještaj natjecateljske komisije

-          izvještaj komisije za poribljavanje

-          izvještaj Nadzornog odbora

-          izvještaj stegovne komisije

-          izvještaj o radnim akcijama

-          izvještaj ribočuvarske službe

Rasprava o izvješćima nije bilo te su sva jednoglasno prihvaćena. Po izvršenom glasovanju dana je razrješnica  dosadašnjim članovima  u svim tijelima i komisijama.    

Na prijedlog verifikacijsko-kandidacijske komisije, a sukladno članku 17, 23, 33, 34, 36 i 41 Statuta predloženi su i jednoglasno izabrani slijedeći članovi u slijedeća tijela i komisije.

Upravni odbor:

 • predsjednik   Dubravko Crkvenčić
 • dopredsjednik         Mato Luketić
 • tajnik           Siniša Balaško
 • članovi                   Stjepan Mavrić (blagajnik)
  • Ivica Đurin
  • Valent Vodopija
  • Nikola Detić
  • Ivan Bosilj – počasni član sukladno Statuta član 11.

 

Nadzorni odbor:

 • predsjednik   Ivan Sokol
 • član             Krunoslav Borović
 • član             Božo Đuranec

 

 

 

 

Stegovna komisija:

 • predsjednik   Miro Bosilj
 • član             Mario Crkvenčić
 • član             Nikola Detić

 

Ribočuvarska služba:

 • Siniša Balaško
 • Dubravo Crkvenčić
 • Ivan Bosilj

 

Komisije ŠRK-a :

 • komisija za gospodarstvo:       
  • Siniša Balaško
  • Stjepan Mavrić
  • Tomica Detić

 

 • komisija za natjecanje

i rad sa mladima:           

 • Tomica Detić
 • Ivica Đurin
 • Zlatko Šafer

 

 • komisija za poribljavanje:        
  • Ivan Bosilj
  • Valent Vodopija
  • Krunoslav Borović

Likvidator je:

 • predsjednik ŠRK-a Dubravko Crkvenčić  

Novo izabrani predsjednik ŠRK „Keder“ Beletinec, Dubravko Crkvenčić, u ime svih izabranih, zahvalio se na ukazanom povjerenju, obećao nastavak dosadašnjih aktivnosti te ustrajnost u izgradnji i razvoju kluba sukladno zacrtanim planovima.

         Predsjednik i tajnik predložili su plan rada i financijski plan za iduće razdoblje.

         Za riječ su se javili gosti gospodin Meštrić, gospodin Kuharić i načelnik Općine Sveti Ilija, gospodin Marin Bosilj i izrazili su zadovoljstvo u dosadašnjem radu temeljem izvješća, te nam poželjeli uspjeh u narednom periodu. Načelnik općine  je do sada vrlo dobro surađivao sa klubom te je obećao i dalje dobru suradnju.

Do naredne Skupštine, Upravni odbor je dobio ovlasti da donosi odluke važne za rad kluba. Izabrani su delegati u Upravni odbor ŠRSVŽ i članovi Skupštine ŠRSVŽ-e. Donijete su odluke da visina članarine bude 50 kn, dnevna dozvola 60 kn a visina naknade za zaštitu okoliša 20 kn. Klub može u 2017. godini prodati samo dvije godišnje dozvole za NEČLANOVE kluba.

Ovim odlukama završena je izborna Skupštine te  su članovi i gosti ostali na ugodnom druženju.

 

Korisni linkovi